Grafy historie počasí

Grafy na této stránce zobrazují základní data naměřená senzory meteorologické stanice za dobu od jejího uvedení do provozu, tj. dne 21.11.2019, tedy nepřetržitě po dobu 1043 dní. Data za aktuální den jsou do grafů doplněna vždy po ukončení meteorologického dne. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu jsou příslušná data o srákách doplňována po uplynutí cca 48 hodin.

Grafy naměřených hodnot (historie)